Toya er med på jobben til Kristian. Det går veldig bra.