Lenger ut går jeg ikke, for noen badenymfe er jeg ikke.